Interinos

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades 
Francés,
Navegacións e instalacións mariñas
Procesos e medios de comunicación,
Fabricación e instalación de carpintería e moble,
Produción de artes gráficas
Soldadura
Técnicas e procedementos de imaxe e son (591229).
Prazo solicitudes 5 dias naturais dende a publicación no DOG
Acceso aquí
 

Páginas